Gael cipolygon pwerus, cyflwyno canlyniadau trawiadol

Example Poll
Ymuno â sefydliadau eraill sy'n meddwl at y dyfodol fel
Gan ddefnyddio doopoll, rydym wedi cyflawni cynnydd o 65% yn nifer y cyflawniadau gan wneud ein sesiynau hyfforddiant yn well fyth.

Creu polau pwerus


Mae ein golygydd syml yn llawn nodweddion i'ch helpu i greu polau pwerus yn hawdd. Rhowch orau i grafu'ch pen gydag adeiladwyr polau dryslyd.

 • Brandio personol
 • Cydweithio â'ch tîm
 • Yn cydymffurfio â GDPR
 • Adeiladu eich rhestr e-bostio
 • Polau sy'n ailddigwydd

Rhannu unrhyw le


Copïo a gludo dolenni byw a'u hanfon ar neges destun, e-bost, cyfryngau cymdeithasol neu unrhyw ddull arall y gallwch chi feddwl am.

 • Codau digwyddiad personol
 • Rhannu ar gyfryngau cymdeithasol
 • Hawdd i'w rhannu

Adeiladu adroddiadau trawiadol


Canlyniadau byw, cyflwyno ar y sgrin fawr, siartiau y gellir eu lawrlwytho gydag 1 clic: gyda nodwedd adrodd unigryw doopoll, byddwch yn creu argraff dda bob tro!

 • Syfrdanwch eich cynulleidfa gyda chanlyniadau byw
 • Siartiau y gellir eu lawrlwytho gydag 1 clic
 • Hidlo ymatebion
 • Adroddiadau manwl

Nodweddion gwych, prisio gwych

Mae rhywbeth yma i bawb

Solo

Perffaith ar gyfer gweithwyr unigol

o £9/mis

 • 1 defnyddiwr
 • 50 ymateb fesul pôl
 • Yr holl nodweddion sylfaenol
 • Cymorth sgwrs gwe

Super

Perffaith ar gyfer busnesau bach a chanolig mawr

o £83/mis

 • 10 defnyddiwr
 • 1000 ymateb fesul pôl
 • Yr holl nodweddion sylfaenol
 • Sgrin cyflwynydd - perffaith ar gyfer digwyddiadau byw
 • Cymorth sgwrs gwe

Plus

Perffaith ar gyfer sefydliadau sy'n tyfu

o £33/mis

 • 5 defnyddiwr
 • 250 ymateb fesul pôl
 • Yr holl nodweddion sylfaenol
 • Cymorth sgwrs gwe

Mwy na 250 o staff yn eich sefydliad?

Mae gennym rywbeth arbennig iawn i chi.

 • Polau sy'n ailddigwydd
 • Cymorth wyneb yn wyneb
 • Adroddiadau manwl
Bwciwch ddemo gyda'n tîm menter