Mae gan doopoll miloedd o ddefnyddwyr ledled y byd,
mewn sefydliadau mawr a chwmnïau fel y rhain

 • Welsh Government
 • S4C
 • Intellectual Property Office
 • National Museum of Wales
 • Sport Wales

Nodweddion

Popeth rydych chi ei angen, dim byd dydych chi ddim

 • Polau pwerus syml

  Creu, rhannu a rheoli polau yn hawdd

 • Ateb yn ddienw

  Helpwch eich ymatebwyr i ateb yn onest

 • Cael mwy o ymatebion

  Cael cyfraddau ymateb uwch, ennyn diddordeb mwy o bobl

 • Ar gyfer dyfeisiau symudol

  Cyrraedd eich cynulleidfa ble bynnag maen nhw. Dim apiau i lawrlwytho

 • Cydweithio amser real

  Gweithio ar bolau gyda chydweithwyr

 • Defnyddio eich brandio

  Ychwanegu eich logo a lliwiau

 • Drafftio eich cwestiynau

  Gwych ar gyfer digwyddiadau byw

 • Canlyniadau mewn amser real

  Dim angen dadansoddi data

 • Adeiladu eich rhestr bostio

  Casglu e-byst er mwyn dilyn i fyny

 • Atebion testun am gyd-destun

  Gwahodd ymatebwyr i ymhelaethu

A llawer mwy!

Pobl gadarnhaol

Mae doopoll yn eich helpu i gynyddu ymgysylltiad a dod â mwy o bobl i mewn i'r sgwrs

 • Ymgysylltu â Chwsmeriaid

  Mor syml i'w defnyddio a rhannu. Fe helpodd doopoll i ni ofyn y cwestiynau cywir, i wrando ar y bobl gywir ac i greu strategaeth arloesol ar gyfer ein busnes.

  Aimee Bateman - Careercake.com

  Aimee Bateman Sylfaenydd – Careercake.com

  Gweld esiampl o bôl
 • Ymrwymiad Digwyddiadau

  Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio ar bapur ac mae doopoll wedi trawsnewid ein digwyddiadau yn llwyr.

  Caroline Challoner - Cazbah

  Caroline Challoner Cyfarwyddwr - Cazbah

  Gweld esiampl o bôl
 • Ymgysylltu â Chynulleidfaoedd

  Rydym wedi defnyddio doopoll i gynyddu ymgysylltiad â'n haelodau ac i ganfod beth maen nhw wir yn ei feddwl. Mae wedi bod yn werthfawr iawn i ni.

  Ben Cottam, Pennaeth Materion Allanol, FSB Cymru

  Ben Cottam Pennaeth Materion Allanol, FSB Cymru

  Gweld esiampl o bôl

Prisio

Basic

 • Hyd at 50 ymateb fesul pol
 • Un defnyddiwr
 • Cymorth sylfaenol
 • Creu polau diderfyn
 • Cael canlyniadau amser real
 • NEWYDD  Cael cyd-destun trwy sylwadau ar atebion
 • NEWYDD  Adeiladwch eich rhestr bostio ac ymrwymo mwy trwy gipio e-byst
 • NEWYDD  Export to CSV
 • Drafftio cwestiynau, mynd yn fyw gydag un clic
 • Dyblygu polau a chwestiynau
 • Ychwanegu delweddau at gwestiynau
 • Themâu pôl personol
 • Cau pôl
 • Caniatáu sgipio cwestiwn

Plus

 • Hyd at 250 ymateb fesul pol
 • Cydweithio â 5 defnyddiwr
 • Cymorth sylfaenol
 • Creu polau diderfyn
 • Cael canlyniadau amser real
 • NEWYDD  Cael cyd-destun trwy sylwadau ar atebion
 • NEWYDD  Adeiladwch eich rhestr bostio ac ymrwymo mwy trwy gipio e-byst
 • NEWYDD  Allforio i CSV sylfaenol
 • Drafftio cwestiynau, mynd yn fyw gydag un clic
 • Dyblygu polau a chwestiynau
 • Ychwanegu delweddau at gwestiynau
 • Themâu pôl personol
 • Cau pôl
 • Caniatáu sgipio cwestiwn

o £33/mis*

Cychwyn arni

Super

 • Hyd at 1000 ymateb fesul pol
 • Cydweithio â 10 defnyddiwr
 • Blaenoriaeth cymorth
 • Creu polau diderfyn
 • Cael canlyniadau amser real
 • NEWYDD  Cael cyd-destun trwy sylwadau ar atebion
 • NEWYDD  Adeiladwch eich rhestr bostio ac ymrwymo mwy trwy gipio e-byst
 • NEWYDD  Full allforio i CSV
 • Drafftio cwestiynau, mynd yn fyw gydag un clic
 • Dyblygu polau a chwestiynau
 • Ychwanegu delweddau at gwestiynau
 • Themâu pôl personol
 • Cau pôl
 • Caniatáu sgipio cwestiwn

o £83/mis*

Cychwyn arni

* Prisiau yn seiliedig ar filio blynyddol. Bilio misol ar gael.

Tîm mwy? Angen mwy o ymatebion? Siaradwch â'n tîm menter.

Dechreuwch ymgysylltu â'ch cynulleidfa nawr

Gallwch drio doopoll gyda chyfrif am ddim. Eisiau'r holl nodweddion? Uwchraddiwch unrhyw bryd o £33/mis.

 chynulleidfa fwy? Siaradwch â'n tîm menter.


Unrhyw Gwestiynau?

Siaradwch â ni os ydych am fwcio demo neu os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Aeth rhywbeth o'i le, rhowch gynnig arall arni.

Diolch am eich neges, byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir!