Now you can use doopoll in Welsh or in French

Languages

We’re so thrilled to be able to show you doopoll in the Welsh and French languages. Here’s why:

 • 2 out of 3 of the founders speak Welsh
 • 3 out of 3 founders speak a good level of French
 • We are based in Cardiff, the capital of Wales
 • We all met for the first time in Wales
 • Many of the ideas behind doopoll originated from French thinkers
 • Dozens of people have asked when they’ll be able to use doopoll in other languages

Good news! Now you can. Just select Welsh or French on the dashboard and all buttons, labels and messages will change instantly.

We’ll be adding more languages very soon. If you want to see doopoll in your language, let us know. Tweet us @doopoll or e-mail marc@doopoll.co.


Rydym wrth ein bodd i allu dangos doopoll i chi yn y Gymraeg a’r Ffrangeg. Dyma pam:

 • Mae 2 allan o 3 o’r sylfaenwyr yn siarad Cymraeg
 • Mae 3 allan o 3 o’r sylfaenwyr yn siarad lefel dda o Ffrangeg
 • Rydym wedi ein lleoli yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru
 • Rydym i gyd wedi cwrdd am y tro cyntaf yng Nghymru
 • Mae llawer o’r syniadau y tu ôl I doopoll wedi tarddu o syniadau meddylwyr Ffrengig
 • Mae dwsinau o bobl wedi gofyn pryd y byddant yn gallu defnyddio doopoll mewn ieithoedd eraill

Newyddion da! Rydym wedi ateb y gofyn. Dim ond ichi ddewis y Gymraeg neu Ffrangeg ar y dangosfwrdd a fe fydd pob botwm, label a neges yn newid yn syth.

Byddwn yn ychwanegu ieithoedd eraill yn fuan iawn. Os ydych chi am weld doopoll yn eich iaith, gadewch i ni wybod. Trydarwch ni @doopoll neu e-bostiwch marc@doopoll.co.


Nous sommes ravis de vous présenter doopoll en français et en gallois. Pourquoi?

 • Car 2 sur 3 des fondateurs de doopoll parlent gallois
 • Chaque fondateur possède un bon niveau de français
 • Nous sommes situés à Cardiff – la capitale du Pays de Galles – où nous nous sommes rencontrés pour la première fois
 • Les philosophes français ont été une source d’inspiration au projet
 • Plusieurs personnes nous ont demandé quand il serait possible d’utiliser doopoll dans d’autres langues

Eh bien, maintenant, vous pouvez! Il vous suffit de sélectionner « gallois » ou « français » sur le tableau de bord, et les paramètres seront modifiés de suite.

On ajoutera des autres langues dans le mois à venir.. Si vous avez hâte d’utiliser doopoll, faites-nous signe! Envoyez un tweet à @doopoll ou un courriel à marc@doopoll.co